معجزه حضرت موسی(ع) در زندان تکریت: «والله خمینی امام است»

خبرگزاری فارس: یکی از بچه ها زیر لب با لرزش به طوری که فقط آهسته شنیده می شد گفت: « خمینی امام است امام ماست امام همه است این را همه می دانند….»

ادامه خواندن معجزه حضرت موسی(ع) در زندان تکریت: «والله خمینی امام است»