اعتراض شدید زائری به وضعیت کشور؛ رسما نمی‌فهمند!

محمدرضا زائری در اینستاگرامش نوشت: نمی فهمند، رسما نمی فهمند! سالها نفهمیده اند و حالا بدتر! نه وضعیت درویش های گنابادی را درک کردند، نه آشفتگی آب کشاورزان اصفهان را، نه آشوب کازرون را، نه اعتراضات صنفی معلمان را، نه درد صاحبان سپرده های بانکی را، نه درماندگی کامیون داران را، نه ناکامی و دربه دری کولبران مظلوم را، نه شعارهای مردم در تشییع جنازه ملک مطیعی را، نه خشم خانواده های دانش آموزان مدرسه ای را که بچه های معصومشان مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند…

ادامه خواندن اعتراض شدید زائری به وضعیت کشور؛ رسما نمی‌فهمند!

نامه تحسین‌برانگیز آموزگار ایرانی در ۸۱ سال پیش

نامه آموزگار یک دبستان در ۱۱ مهر ماه سال ۱۳۱۶ به اداره معارف و اوقاف استان محل زندگی خود، یکی از نمونه‌های باگذشت بودن معلمان است.

در این نامه آمده است: «محترماً به عرض می‌رساند، راجع به پنجاه ریال اضافه که در این سال به دبستان ۱۹ زواره داده شده و پنج ریال از آن حق این خادم منظور شده چون دعاگو از محل دیگر مدد معاش دارد تقاضا می‌نماید که امر و مقرر فرمایند پنج ریال به فراش دبستان داده شود چون دارای پنج نفر عائله است و هیچ مدد معاشی هم ندارد در خاتمه استدعا می‌نماید که عرایضم را قبول بفرمایند. محمدعلی صفا آموزگار دبستان ۱۹ زواره.»