درمان ۱۵ روز اول و دوم دیابت با طب سنتی/ دکتر عارف قنبرزاده

دکتر عارف قنبرزاده فارغ التحصیل از دانشگاه برلین آلمان روش درمانی دیابت به دو ۱۵ روز تقسیم نموده که در ادامه این روشهای درمانی تقدیم می گردد.

ادامه خواندن درمان ۱۵ روز اول و دوم دیابت با طب سنتی/ دکتر عارف قنبرزاده

دیابت و درمان آن با طب سنتی / دکتر عارف قنبرزاده

تا زمانی که اصلاح تغذیه صورت نگیرد , درمانی وجود نخواهد داشت !
المعده بیت کل داء و الحمیه راءس کل دواء ( پیامبر (ص)
معده خانه تمام بیماری ها است و پرهیز راس کل دواها است
غذای شما دوای شما است ، دوای شما غذای شما است !
سه اصل مهم شکست طب جدید در درمان بیماریها
۱-عدم شناخت اصلاح تغذیه بیمار
۲-عدم شناخت مزاج غذای بیمار و مصلح آن
۳-عدم شناخت طبع بیمار و مزاج بیماری (عارضی)

در ادامه روش های پیشگیری و درمان دیابت با طب سنتی توسط دکتر عارف قنبرزاده
فارغ التحصیل از دانشگاه برلین آلمان تقدیم می گردد.

ادامه خواندن دیابت و درمان آن با طب سنتی / دکتر عارف قنبرزاده