حجت‌الاسلام قرائتی : برای چه‌ چیزهایی باید خوشحال و ناراحت شویم؟

حجت‌الاسلام قرائتی در کتاب «خنده و گریه» با نگارشی روان در مورد شاد بودن فرد مسلمان و اینکه چگونه شاد باشیم و چطور بخندیم که خنده حرام نباشد، موضوعاتی از ائمه معصومین(ع) و نقل کرده است

ادامه خواندن حجت‌الاسلام قرائتی : برای چه‌ چیزهایی باید خوشحال و ناراحت شویم؟

تنها تفاوت میان ثروتمند و فقیر اینست

تنها تفاوت میان ثروتمند و فقیر این است که: فقیر رنج می برد در حالی که سختی می کشد و  ثروتمند در حالی که در رفاه به سر می برد رنج می کشد!
فقیر رنج می برد در حالی که سختی می کشد و ثروتمند در حالی که در رفاه به سر می برد رنج می کشد!