وزیر اطلاعات جاسوسی وزیر صهیونیست را برای ایران تایید کرد

علوی وزیر اطلاعات گفت: بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از قوی‌ترین بخش‌های وزارت خانه و قوی‌ترین بخش در دنیاست چنانکه در کابینه یکی از دشمنانمان(رژیم صهیونیستی) ما جاسوس داشتیم.

ادامه خواندن وزیر اطلاعات جاسوسی وزیر صهیونیست را برای ایران تایید کرد