روایت باورنکردنی از زندگی مردی که توسط گرگ‌ها بزرگ شد

مارکو به‌عنوان یک کودک ٧ ساله در ‌سال ١٩۵٣ در آن کوهستان به حال خود رها شد. آن‌طور که خودش می‌گوید، او توسط گرگ‌ها بزرگ شده که از او محافظت می‌کردند و برایش سرپناهی درست کرده بودند. از آنجایی که هیچ‌کس نبود تا مارکو با او صحبت کند، او کم‌کم حرف‌زدن را فراموش کرد و شروع کرد به پارس کردن و زوزه کشیدن و فریاد زدن.

‌دوازده سال بعد، پلیس او را در کوهستان، درحالی‌که پنهان شده بود، پیدا کرد. موهایی بلند و پوستی بسیار کثیف داشت.

ادامه خواندن روایت باورنکردنی از زندگی مردی که توسط گرگ‌ها بزرگ شد