اقدام سوال برانگیز شهرداری تهران

سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی، چند روزی است افتتاح شده و به گفته مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران قرار بوده تفاوت های بسیاری با دوره های پیشین داشته باشد.
در نمایشگاه امسال بنری تحت عنوان «زنان چهره شهر را تغییر می‌دهند» برای نمایشگاه طراحی شده بود که در در میانه این بنر ۵ رنگ سبز،آبی، قرمز، نارنجی و مشکی به چشم می خورد، د رحالی که روی خط مشکی، ضربدر زده شده بود.

در فضای مجازی انتقاداتی به این طرح وارد شده که در ادامه تقدیم می گردد.

ادامه خواندن اقدام سوال برانگیز شهرداری تهران

عکسی که امام خمینی برای رهبر انقلاب امضا کردند و اکنون در منزل ایشان نصب است

ادامه خواندن عکسی که امام خمینی برای رهبر انقلاب امضا کردند و اکنون در منزل ایشان نصب است

حکایت/برای خداوند دادن حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد

حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود   مردی میان سال در زمین کشاورزی خودش  مشغول کار بود .حاکم تا او را دید  بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند . روستایی بی نوا با ترس در مقابل تخت حاکم ایستاد و به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشاندند. و…

ادامه خواندن حکایت/برای خداوند دادن حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد