روایت قهرمانان ملی از حادثه تروریستی اهواز

بدون تعارف این هفته به سراغ سربازان وظیفه شناسی رفت که در حادثه تروریستی اهواز تاریخ سازی کردند.

جهت دبدن فیلم   « اینجا »   کلیک کنید.

ماجرای تکان‌دهنده از پشت‌پرده حادثه تروریستی اهواز

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «سهل‌انگاری باعث بروز حادثه تروریستی اهواز شد» گفت: در زمان حادثه تروریستی، فیلم بردار به کسی که تفنگ دوربین‌دار دستش است التماس می‌کند که به سمت آنهایی که تیر خلاص می‌زنند، شلیک کند اما …

ادامه خواندن ماجرای تکان‌دهنده از پشت‌پرده حادثه تروریستی اهواز