۱۵عاملی که برای خوشبختی واقعی به آنها نیاز دارید

دکتر مایکل فریش، استاد دانشگاه بیلور و یکی دیگر از پیشگامان روان‌شناسی مثبت‌گرا، پانزده مورد از عوامل خوشبختی را پیدا کرده است که موجب خوشبختی و رضایت فرد از زندگی می‌شود. او بر این باور است که اندازه‌گیری میزان رضایت در این حوزه‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا میزان رضایت و خوشبختی کلی فرد از زندگی را مشخص کنیم.                                              بقیه در ادامه بخواتید.

ادامه خواندن ۱۵عاملی که برای خوشبختی واقعی به آنها نیاز دارید