داستانک/ عروسی که شوهرش را نماز خوان کرد و آن را حاصل زحمات مادر شوهر دانست

مادر شوهر بعد از اتمام ماه عسل با تبسم به عروسش گفت : تو توانستی در عرض سی روز پسرم را ملتزم به انجام نمازهایش در مسجد بکنی .. کاری که من طی سی سال در انجام آن تلاش کردم و موفق نشدم !
واشک در چشمانش جمع شد ..

۹۶۰۵۲۹  __  ۹۷۰۷۲۶

ادامه خواندن داستانک/ عروسی که شوهرش را نماز خوان کرد و آن را حاصل زحمات مادر شوهر دانست