روایتی تکان‌دهنده از حرمسرای قذافی

هرگز این لحظه را فراموش نخواهم کرد. او فقط به بدنم تعرض نکرد بلکه روحم را نیز با دشنه‌ای سوراخ کرد. آن دشنه هرگز بیرون نیامد. همان‌جا ساکن و بی‌….

ادامه خواندن روایتی تکان‌دهنده از حرمسرای قذافی