داستان مرد نابینایی که از روی رفتار پادشاه و وزیر و نگهبان را از هم تشخیص داد

مردی نابینا زیر درختی نشسته بود!
پادشاهی نزد او آمد، ادای احترام کرد و گفت:
قربان، از چه راهی می توان به پایتخت رفت؟

ادامه خواندن داستان مرد نابینایی که از روی رفتار پادشاه و وزیر و نگهبان را از هم تشخیص داد

۲۴عامل از موارد ایجاد کننده سنگ کلیه

یکی از مشکلاتی که در ایران رو به افزایش است سنگ کلیه است. متاسفانه ایرانیان به دلیل مصرف غذاها و نوشیدنی های نامناسب درگیر سنگ کلیه می شوند.

 ۲۴ عامل از موارد ایجاد کننده سنگ کلیه در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن ۲۴عامل از موارد ایجاد کننده سنگ کلیه