زیباترین دختر دنیا و علامه جعفری

از علامه جعفری می پرسند چی شد که به این کمالات رسیدی ؟! ایشان در جواب خاطره ای از دوران طلبگی تعریف می کنند و اظهار می دارنذ که هر چه دارند از کراماتی ست که بدنبال این امتحان الهی نصیبشان شده :

ادامه خواندن زیباترین دختر دنیا و علامه جعفری

چند توصیۀ بسیار زیبا برای آرامش

اول : تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!!!!این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند.
دوم : با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن…

سوم: به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری باش.

ادامه خواندن چند توصیۀ بسیار زیبا برای آرامش