بخشی از خاطرات بسیار شیرین آزاده شهید « سیدعلی‌اکبر ابوترابی »

به جرات می توان گفت که مجموعه صفاتی چون مجاهد، آزادگی، انسانیت، عالم، سیاست‌مدار دینی، روحانی، فرهیخته و در یک کلام مبلغ واقعی دین را می‌توان در «حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی» خلاصه کرد. او که الحق شایسته عنوان زیبای «سید آزادگان» بود.

ادامه خواندن بخشی از خاطرات بسیار شیرین آزاده شهید « سیدعلی‌اکبر ابوترابی »

نام قدیم خیابان ها، میدانها و پارک های تهران

نام قدیم خیابان های تهران
خرمشهر : آپادانا ، آیت الله کاشانی : آتاتورک ، قدس : آناتول فرانس ، سباری : آجودانیه

تهران قدیم

ادامه خواندن نام قدیم خیابان ها، میدانها و پارک های تهران