محمدحسن فرحبخشیان معروف به ژولیدهٔ نیشابوری

محمدحسن فرحبخشیان معروف به ژولیدهٔ نیشابوری (زادهٔ سال ۱۳۲۰-درگذشتهٔ ۱۹مهر ۱۳۸۶) شاعر اهل نیشابور بود.

ادامه خواندن محمدحسن فرحبخشیان معروف به ژولیدهٔ نیشابوری

تفاوت انسانهای بزرگ و دیگران

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند،آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند،آدم های بزرگ درد دیگران را دارند
آدم های متوسط درد خودشان را دارند،آدم های کوچک بی دردند.

ادامه خواندن تفاوت انسانهای بزرگ و دیگران