دستور آغاز زنجیره نافرمانی مدنی توسط تئوریسین اصلاحات

هر روز که یک کتاب جدید از اندیشه‌های غرب می‌خواند به فکر پیاده‌کردن همان نظریه و فرمول در داخل کشور می‌افتد، صحبت از تئوریسین جریان اصلاحات است همان کسی که نظریه‌پردازی‌هایش، آثار و عواقب خاصی میان رفورمیست‌های وطنی دارد. از آقای سعید حجاریان سخن می‌گوییم؛ کافی است تا کلیدواژه‌ای را مطرح کند تا بلافاصله در جریان اصلاحات و به‌خصوص از سوی رسانه‌های این جریان کلید زده شود.

ادامه خواندن دستور آغاز زنجیره نافرمانی مدنی توسط تئوریسین اصلاحات

داستانی واقعی و زیبا / خرید معجزه

وقتی سارا دخترک هشت ساله ای بود، شنید که پدر ومادرش درباره برادر کوچکترش صحبت می کنند. فهمید برادرش سخت بیمار است و آنها پولی برای مداوای او ندارند. پدر به تازگی کارش را از دست داده بود و نمی توانست هزینه جراحی پرخرج برادر را بپردازد. سارا شنید که پدر آهسته به مادر گفت: فقط معجزه می تواند پسرمان را نجات دهد.

ادامه خواندن داستانی واقعی و زیبا / خرید معجزه