پوتین: پدربزرگم آشپز لنین و استالین بود

پوتین رئیس‌جمهور روسیه در مستندی که با نام «پوتین» این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود، گفته است که پدربزرگش آشپز رهبران شوروی سابق بوده است .«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین نیز صحت اطلاعات منتشر شده در این مستند دو ساعته را تأیید کرده است.

حکایت جالب حَج مَم جَعفِر(حاج محمدجعفر آباده ای)

مسجد حاج محمد جعفر در اصفهان معروف است. مسجدی که با گویش اصفهانی «حَج مَم جَعفِر» خوانده می شود.
اما حاج محمدجعفر که بود؟ در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن حکایت جالب حَج مَم جَعفِر(حاج محمدجعفر آباده ای)