عکس/ یک هارد ۵مگابایتی در ۷۳ سال پیش!

عکس/ یک هارد 5مگابایتی در 69 سال پیش!

در سال ۱۹۴۶ این هارد ۵مگابایتی را شرکت IBM اینگونه حمل می کرد.