حیرت رشیدپور در مصاحبه با بهترین راننده تاکسی منظومه شمسی!

جهت دیدن کلیپ گفتگو آقای رشید پور با آقای دهباشی بهترین راننده تاکسی ایران و جهان      «  اینجا  » کلیک کنید