۳ دیدگاه در “خدا بیامرز گل آقا برای مرحوم حبیبی عینک تجویز کرده بود !!!”

  1. بازتاب: sbo
  2. بازتاب: nova88
  3. بازتاب: funkymedia

دیدگاهتان را بنویسید