نمونه ای ازقدرت خدا از زبان آیت الله مجتهدی تهرانی

آیت الله مجتهدی تهرانی: مرحوم آیه الله حاج حسین خندق آبادی می فرمودند: روزی به حمام رفتم، وقتی دلاک مرا کیسه می کشید. تقاضای موعظه کرد، من گفتم: یک دستگاهی آمده از این طرف علف می ریزی، از طرف دیگرش فرش و جوراب و لباس و کاپشن و ماست و کره و پنیر و سر شیر و جیزهای دیگر بیرون می آید.

ادامه خواندن نمونه ای ازقدرت خدا از زبان آیت الله مجتهدی تهرانی