خاطره ای مارشال تیتو در مورد وجود جاسوس در کابینه اش

در یوگسلاوی رسم بود که دانشجویان خارجی پس از فراغت از تحصیل به دیدار رهبر یوگسلاوی برده می شدند
و ایشان برایشان سخنرانی می کرد.مطابق همین رسم ما را هم به دیدار تیتو بردند و ایشان ضمن سخنرانی خاطره ای از دوران انقلاب در یوگسلاوی و پیروزی آن تعریف نمود .

ادامه خواندن خاطره ای مارشال تیتو در مورد وجود جاسوس در کابینه اش

ژنرال «جیاپ»؛ کابوس ارتش آمریکا و فرانسه در ویتنام

ژنرال وو نگوین جیاپ (Vo Nguyen Giap)، قهرمان استقلال ویتنام از فرانسه و قهرمان جنگ‌های پارتیزانی ویتنامی‌ها در برابر ارتش مدرن آمریکا بود.

براساس گزارش دویچه وله، ژنرال جیاپ از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ سمت وزیر دفاع ویتنام شمالی را برعهده داشت و چه در دوران مبارزه برای استقلال از فرانسه و چه در جنگ طولانی مدت آمریکا علیه ویتنام به عنوان یکی از فرماندهان ارشد، نقشی کلیدی در جنگ داشت.

ادامه خواندن ژنرال «جیاپ»؛ کابوس ارتش آمریکا و فرانسه در ویتنام

از کسانی که بر زندگی شما تاثیر مثبت گذاشته‌اند قدردانی کنیم

آموزگارى تصمیم گرفت که از دانش‌آموزان کلاسش به شیوه جالبى قدردانى کند،او دانش‌آموزان را یکى‌یکى به جلوى کلاس می‌آورد و چگونگى اثرگذارى آن‌ها بر خودش را بازگو می‌کرد،آن گاه به سینه هر یک از آنان روبانى آبى رنگ می‌زد که روى آن با حروف طلایى نوشته شده بود:

«من آدم تاثیرگذارى هستم.»

ادامه خواندن از کسانی که بر زندگی شما تاثیر مثبت گذاشته‌اند قدردانی کنیم