رئیس‌جمهورهای ایالات متحده آمریکا

در امریکا رئیس جمهور به صورت غیر مستقیم انتخاب می‌شود دارای بالاترین مسند سیاسیِ ایالات متحده است. او همچنین فرماندهی کل قوای نیروهای مسلح ایالات متحده را نیز بر عهده دارد.

 فهرست رؤسای جمهوری امریکا از اولین رئیس جمهور یعتی جورج واشنگتن تا امروز که ترامپ در این مسند قرار دارد در ادامه از نظرتان می گذرد و با کلیک بر روی نام هرکدام می توانیدخلاصه ای از زندگی آنها را بخوانید.

مهر رئیس‌جمهور

ادامه خواندن رئیس‌جمهورهای ایالات متحده آمریکا