حکمت و حکایت/ این خود ما هستیم که زندگی را می سازیم

مرد ثروتمند بدون فرزندی که به پایان زندگی اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیت نامه خود را بنویسد :
“تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم نه برای برادر زاده ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران”…

ادامه خواندن حکمت و حکایت/ این خود ما هستیم که زندگی را می سازیم

مصرعی که حضرت علی (ع) کاملش کرد: به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند

فاضل بزرگوار سید جعفر مزارعى روایت کرده : یکى از طلبه هاى حوزه باعظمت نجف از نظر معیشت در تنگنا و دشوارى غیر قابل تحملّى بود . روزى از روى شکایت و فشار روحى کنار ضریح مطهّر حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)عرضه مى دارد : شما این لوسترهاى قیمتى و قندیل هاى بى بدیل را به چه سبب در حرم خود گذارده اید ، در حالى که من براى اداره امور معیشتم در تنگناى شدیدى هستم ؟!

ادامه خواندن مصرعی که حضرت علی (ع) کاملش کرد: به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند