نقاشی عجیب پشت خودرو

‏راننده این ماشین پنج بار بخاطر نقاشی پشت ماشینش دستگیر شده!
پلیس فکر می کرده واقعا یکی پشت ماشینشه…

دیدگاهتان را بنویسید