الفبای زندگی از نظر “سافار”روانشناس بزرگ ایتالیایی

“سافار”روانشناس بزرگ ایتالیایی،الفبای زندگی را این چنین بیان می کند:
A…
پذیرا باشید : Accept
دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید.

ادامه خواندن الفبای زندگی از نظر “سافار”روانشناس بزرگ ایتالیایی

داستان رستوران رفتن کمال الملک در اروپا

کمال الملک نقاش چیره دست ایرانی (دوران قاجار) برای آشنایی با شیوه ها و سبکهای نقاشان فرنگی به اروپا سفر کرد.
زمانی که در پاریس بود فقر دامانش را گرفت و حتی برای سیر کردن شکمش هم پولی نداشت.

ادامه خواندن داستان رستوران رفتن کمال الملک در اروپا

تصاویر هوایی از مناطق آب‌گرفته خوزستان ۲۴ فروردین

خبرنگار مهر تصاویر هوایی از مناطق درگیر خوزستان، از اهواز تا چذابه و بستان را تهیه کرده است. این تصاویر نشان می‌دهد با وجود گذشت چندین روز همچنان بخش عظیمی از خوزستان درگیر سیل است.

دروغ های آمریکا برای بر افروختن دَه جنگ

به گزارش خبرگزاری فارس، میشل کُلُن در هفدهم ماه مه، طی مقاله‌ایی کوتاه، به دَه دروغ رسانه‌ایی که آمریکا برای بر افروختن دَه جنگ در چهارگوشه جهان به آنها متوسل شده است، اشاره کرده است. اشاره یی که توجّه به آن، به خصوص درشرایط کنونی برای ما ضرورتی مضاعف دارد.

ادامه خواندن دروغ های آمریکا برای بر افروختن دَه جنگ

اقدام ‌جنجالی پاپ در بوسیدن پای رهبران جنگ سودان!

در حرکتی غیر قابل پیش بینی پاپ فرانسیس ۸۲ ساله که از درد پا نیز رنج می برد، جلوی رهبران مسیحی سودان جنوبی به زمین نشست و پای آنها را بوسید و از آنها درخواست کرد تا جنگ داخلی به پا نکنند.

پاپ با زانو زدن مقابل رئیس جمهور سودان جنوبی، «سالوا کر»، معاون سابق وی، ریک مچر که رهبر شورشیان شده و نیز ۳ معاون سابق رئیس جمهور در واتیکان از آنها التماس کرد تا با هم صلح کنند.
قبل از جداشدن سودان جنوبی از سودان بیش از ۴۰۰ هزار نفر در جنگ داخلی کشته و ۱۲ میلیون نفر آواره شدند.

گذرگاه های خطرناک و مرگبار در جهان

تخته هایی باریک با سوراخ ها و پوسیدگی های بسیار کە با کابل های زنگ زده سرپا نگه داشته شده و تا چشم کار می کند ادامه پیدا کرده است. این تنها گذرگاه هایی می باشند کە گاهی بر روی رودخانه ای خروشان و گاهی بر روی پرتگاهی عمیق قرار دارند و با هر حرکت باد از این سو بە آن سو می روند.  با گذاشتن اولین قدم در این گذرگاه ها می توان صدای ضربان قلب خود را شنید. کمتر کسی جرأت عبور از این گذرگاه ها را دارد بە غیر از آن دسته ماجراجویانی کە بە دنبال خطر می باشند. آنها قدم در راهی می گذارند کە ممکن است هیچ بازگشتی نداشته باشد….

ادامه خواندن گذرگاه های خطرناک و مرگبار در جهان

بهلول و ثروتمند

شخص ثروتمندی خواست بهلول را میان جمعی به مسخره بگیرد به بهلول گفت : هیچ شباهتی بین من و تو هست ؟ بهلول گفت : البته که هست. مرد ثروتمند گفت : چه چیز ؟ بهلول گفت : دو چیز ما شبیه یکدیگر است ، یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است و دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است!