رئیس‌جمهور در قشم، مردم در سیل

بخش‌هایی از استان گلستان و مازندران زیر آب رفته است و تصاویر منتشر شده نشان می دهد حتی پس از گذشت چند روز، هنوز بسیاری از نقاط در وضعیت بحرانی قرار دارند. در روزهای آغازین حادثه نیز گفته می‌شد که عمق آب در برخی مناطق سیل‌زده به ۲ تا ۳ متر رسیده بود. حالا در این شرایط که وضعیت مردم اصلا خوب نبوده و اوضاع در گلستان بد گزارش می‌شود،  رئیس جمهور روحانی در سفر تفریحی است به انتشار چند پیام اکتفا کرده است!

  استاندار گلستان هم ذر عیاشی خارج از کشور است.

ادامه خواندن رئیس‌جمهور در قشم، مردم در سیل