پاسخ محسن رضایی به اظهارات وقیحانه اخیر رئیس‌جمهور علیه سپاه

پاسخ محکم و انقلابی سرلشکر محسن رضایی به اظهارات وقیحانه اخیر رئیس‌جمهور علیه نیروهای انقلاب