شهر زیبای مهاباد با لنز دوربین فرناندو ورداسکو

فرناندو ورداسکو مرد شماره ۷ تنیس جهان که جهت برگزاری مسابقات عازم قطر بود، هنگام پرواز بر فراز شهر مهاباد این عکس بی نظیر را ثبت کرد.

یک دیدگاه در “شهر زیبای مهاباد با لنز دوربین فرناندو ورداسکو”

دیدگاهتان را بنویسید