سخنرانی معروف و حماسی شهید مطهری درباره فلسطین

سخنرانی معروف و حماسی شهید مطهری درباره فلسطین در عاشورای سال ۴۸ که انگار در همین روزها بیان شده:

اگر حسین بن‏ علی امروز بود می‏گفت اگر می‏خواهی برای من عزاداری کنی شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر هزار و سیصد سال پیش مرد، شمر امروز را بشناس….

هی دروغ در مغز ما کردند که‏ آقا این یک مسئله داخلی است، مربوط به عرب و اسرائیل است. اگر مال اینهاست و مذهبی نیست، چرا یهودیان‏ دیگر دنیا مرتب برای اینها پول می‏فرستند؟ ما چه جوابی در مقابل اسلام و پیغمبر خدا داریم؟

گنجعلی خان که بود و داستان کرمان ِ شاه چیست ؟

گنجعلی خان از حکام مشهور زمان شاه عباس است که از سال ۱۰۰۵ تا ۱۰۳۴ هجری قمری بر کرمان فرمانروایی و آثار و بناهای زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقه کوشش کرد. از خدمات به جا مانده وی می‌توان به مجموعه گنجعلی خان اشاره کرد. و….

ادامه خواندن گنجعلی خان که بود و داستان کرمان ِ شاه چیست ؟