برگی از تاریخ معاصر /”داستان پاکستان”

پس از استقلال هندوستان،محمد علی جناح که در مسیر انقلاب در کنار مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو قرار داشت پا در یک کفش کرد که مسلمانان هند باید سرزمین مستقلی داشته باشند!
هرچه گاندی تلاش کرد او را قانع کند که هند یک کشور متحد بماند و مسلمانان نیز در کنار سایر اقوام و مذاهب در مدیریت هند نقش داشته باشند، محمد علی جناح نپذیرفت و بالاخره ایالت های مسلمان نشین هند تجزیه شدند و بنگلادش و پاکستان را به وجود آوردند.
قصه پاکستان همراه اطلاعاتی در باره این کشور در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن برگی از تاریخ معاصر /”داستان پاکستان”