اگر همۀ یخ های قطب جنوب آب شود چه اتفاقی می افتد

اگر همۀ یخ های قطب جنوب آب شود سطح آب اقیانوسها، هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکی های کره زمین زیر آب می رود!

۴ دیدگاه در “اگر همۀ یخ های قطب جنوب آب شود چه اتفاقی می افتد”

  1. بازتاب: nova88
  2. بازتاب: Automation test tool
  3. بازتاب: slot999

دیدگاهتان را بنویسید