بررسی روند قیمت بنزین از سال ۵۷ تا آبان ۹۸

قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون،(آذر ۹۸) ۳۰۰ هزار درصد تغییر داشته و از یک تومان به سه هزار تومان رسیده است. هر چند در برخی سال‌ها نرخ بنزین به صورت تدریجی و در برخی سال‌ها نیز به صورت ناگهانی و یکباره افزایش داشت اما داده‌های شرکت ملی پخش و پالایش نشان می‌دهد که اوج تغییرات قیمت بنزین مربوط به سال ۱۳۸۹ است که بنزین از صد تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان افزایش داشته است.

ادامه خواندن بررسی روند قیمت بنزین از سال ۵۷ تا آبان ۹۸

گذرگاه های خطرناک و مرگبار در جهان

تخته هایی باریک با سوراخ ها و پوسیدگی های بسیار کە با کابل های زنگ زده سرپا نگه داشته شده و تا چشم کار می کند ادامه پیدا کرده است. این تنها گذرگاه هایی می باشند کە گاهی بر روی رودخانه ای خروشان و گاهی بر روی پرتگاهی عمیق قرار دارند و با هر حرکت باد از این سو بە آن سو می روند.  با گذاشتن اولین قدم در این گذرگاه ها می توان صدای ضربان قلب خود را شنید. کمتر کسی جرأت عبور از این گذرگاه ها را دارد بە غیر از آن دسته ماجراجویانی کە بە دنبال خطر می باشند. آنها قدم در راهی می گذارند کە ممکن است هیچ بازگشتی نداشته باشد….

ادامه خواندن گذرگاه های خطرناک و مرگبار در جهان