واکنش حاج‌قاسم به ازدواج مجدد همسر شهید

آنچه خواهید در ادامه خواهید خواند روایت سارا عجمی همسر شهید محمود نریمانی از خاطره مهمان شدن حاج قاسم سلیمانی در منزل شان می باشد.

ادامه خواندن واکنش حاج‌قاسم به ازدواج مجدد همسر شهید

داستان ضرب المثل شاه می بخشد شیخ علیخان نمی بخشد

پس از شاه عباس دوم پسر بزرگش “صفی میرزا” به نام “شاه سلیمان” در سال ۱۰۷۸ق بر تخت سلطنت نشست و مدت ۲۹ سال با قساوت و بی رحمی تمام سلطنت کرد. وی وزیر مقتدر و کاردانی داشت به نام شیخ علیخان زنگنه که از سال ۱۰۸۶ تا ۱۱۰۱ق فرمانروای حقیقی ایران به شمار می رفت و چون شاه صفی خوش گذران و ضعیف النفس بود، همه ی امور مملکتی را او اداره می کرد.

ادامه خواندن داستان ضرب المثل شاه می بخشد شیخ علیخان نمی بخشد