شکار لحظه‌ای زیبا از ثبت خورشید گرفتگی در امارات

شکار لحظه‌ای زیبا را از لنز دوربین جاش کریپس، عکاس سرشناس جهانی از ثبت خورشید گرفتگی یکم تیر ۱۳۹۹ در امارات.

دیدگاهتان را بنویسید