ریشه ضرب المثل هم پیاز را خورد، هم چوب را خورد و هم پول داد!

روزی دو نفر با هم سر پیاز و پیازکاری دعوایشان شد.
به این نحو که رهگذر خسیسی به مرد کشاورز زحتمکشی که مشغول کاشتن پیاز بود رسید و با طعنه گفت: « زیر این آفتاب داغ کار می‌کنی که چی؟ این همه زحمت می‌کشی که پیاز بکاری؟ آخر پیاز هم شد محصول؟ پیاز هم خودش را داخل میوه ها کرده، به چه درد می‌خورد؟ آن هم با آن بوی بدش!»

ادامه خواندن ریشه ضرب المثل هم پیاز را خورد، هم چوب را خورد و هم پول داد!

خاطره شنیدنی آقای کاردان از دیدار با مرحوم هاشمی در حضور ایشان

خاطره فوق العاده جنجالی و شنیدنی آقای کاردان مجری طنز تلوزیونی از دیدار با مرحوم هاشمی رفسنجانی در حضور خود هاشمی رفسنجانی که تمام حاضران و تماشاگران از خنده منفجر شدند! به قدری قشنگ و زیبا تعریف کرد که خود جناب رفسنجانی هم نتوانستند جلوی خنده شان را بگیرند.