حمله دولت با شیوه‌ای جدید به ولایت فقیه

حسن فریدون (روحانی) در آستانه ۸ سال ناکارآمدی دولت فراکسیون_امید قصد دارد با شیوه جدیدی برای تخریب مقام معظمرهبری ، گشایش اقتصادی کشور را به موافقت ایشان منوط کند تا ابتدا مانند ۸ سال گذشته نواقص خود را گردن کس دیگری بیاندازد و باتوجه به اینکه احتمال موافقت کردن حضرت آقا بسیار کم است ، بنابراین راه جریان اصلاحات برای حمله به جایگاه ولایت فقیه هموار خواهد شد.

ادامه خواندن حمله دولت با شیوه‌ای جدید به ولایت فقیه