اگر از ابتدا امام حسین(ع) قصد قیام داشت چرا اهلبیت را همراه خود بردند؟

امام حسین (ع) که مطمئن بود قیامش منتهی به شهادت می‌شود، چه مصلحتی در همراه‌داشتن خانواده‌اش می‌دید؟ همین ابهام بدان انجامید که حضرتشان مورداعتراض برخی اطرافیان قرار گیرد. به عنوان نمونه، ابن عباس به ایشان عرضه داشت:

ادامه خواندن اگر از ابتدا امام حسین(ع) قصد قیام داشت چرا اهلبیت را همراه خود بردند؟

تبارشناسی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)/۱

به مناسبت محرم در هشت بخش به معرفی دشمنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهیم پرداخت. هر بخش، شامل زندگی‌نامه هشت تن از دشمنان سالار شهیدان و سرنوشت شوم آنهاست. درادامه سلسله بخشهای معرفی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)، بخش اول این گزارش در ادامه تقدیم می گردد.

ادامه خواندن تبارشناسی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)/۱