عظمت در دیدن نیست عظمت در چگونه دیدن است/تئودور داستایوفسکی کیست؟

دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت . دندان هایی نامتناسب با گونه هایش ،موهای کم پشت و رنگ چهره ای تیره روز اولی که به مدرسه جدیدی آمد ، هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشیند .

نقطه مقابل او دختر زیبارو و پولداری بود که مورد توجه همه قرار داشت .او در همان روز اول مقابل تازه وارد ایستاد و از او پرسید : میدونی زشت ترین دختر این کلاسی ؟
یک دفعه کلاس از خنده ترکید … بعضی ها هم اغراق آمیزتر می خندیدند .

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Vas...

ادامه خواندن عظمت در دیدن نیست عظمت در چگونه دیدن است/تئودور داستایوفسکی کیست؟

تفاوت اتانول با متانول چیست؟

دو محلول به نام اتانول و متانول در بازار موجود است که ظاهرا تنها تفاوتشان در حروف اول نوشتاری آن‌هاست، ولی در باطن یکی از آن‌ها سمی و آسیب رسان و دیگری با درصد خاصی از غلظت می‌تواند درجهت ضدعفونی کردن دست‌ها استفاده شود.

تفاوت اتانول با متانول چیست؟

ادامه خواندن تفاوت اتانول با متانول چیست؟