متن استعفای دکتر ملک زاده از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

با توجه به متن استعفای دکتر ملک زاده از معاونت تحقیقات وزارت یهداشت خطاب به دکتر نمکی وزیر متدین و سخت کوش بهداشت و درمان موارد ذیل قابل استنباط می باشد.

ا- بی احترامی به وزیر یهداشت کاملا مشهود است.                                                      ۲- بی توجهی به طب سنتی توسط این غربزده ها قابل استنباط می باشد.                            ۳-عامل دیر به ثمر رسیذن تحقیقات محققین همین قشر هستند.                                         ۴- توجه دکتر نمکی که خود ایشان در داروسازی و رشته های وابسته متخصص هستند به طب      سنتی و ادغام آن در طب مدرن و بریدن دست رانت خواران شرکت های دارویی باعث             استعفای دکتر ملک پور و دکتر نوبخت شده است.                                                         ۵- استعفای این افراد را باید به فال نیک گرفت و منتظر آمدن نیروهای جهادگر به جای اینها   باشیم.                                                                                                                                                متن استعفای دکتر ملک زاده در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن متن استعفای دکتر ملک زاده از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

عدد اکسیژن طبیعی بدن چند است؟

عدد بالای ۹۳ برای اکسیژن طبیعی بدن مد نظر قرار می‌گیرد. اگر پایین‌تر از این عدد و تا مرز ۸۹ باشد، حالت هشدار است و اگر پایین‌تر از ۸۹ باشد، فرد باید بستری شود
🔹پایین بودن ضربان ارتباطی با اکسیژن بدن ندارد، به طوری که ضربان ورزشکاران حرفه‌ای همیشه بین ۵۰ تا ۵۴ است، اما اکسیژن بدن آنها طبیعی است.