چرا پیاز اشک چشم‌ها را در می‌آورد؟

وقتی که شما پیاز را پوست‌کنده و قاچ می کنید، دیواره سلول‌های پیاز پاره می شود و آنزیم‌هایی آزاد می شوند که این گازی به نام پروپانتیل سولفوکسید تولید می کنند. وقتی که این گاز به چشمان شما می رسد، اشک چشم‌هایتان با این گاز ترکیب می شود و اسید سولفوریک بسیار رقیقی تولید می‌کند که چشم را می سوزاند.

ادامه خواندن چرا پیاز اشک چشم‌ها را در می‌آورد؟