یک دیدگاه در “علت بخشبدن دیگران نشانه ضعف و یا قوت است”

دیدگاهتان را بنویسید