کاهش فوتی های روزانه کرونایی در استان تهران به ۳۰نفر ۸ دی۹۹

استاندار تهران:
🔹تدابیر پیشگیرانه واجرای مصوبات ستاد ملی کرونا موجب کاهش تعداد فوتی های روزانه کرونا در تهران شده است.
🔹تعداد فوتی های کرونا در تهران به ۳۰نفر کاهش پیدا کرده است.