۲ دیدگاه در “نعمات و داشته هایمان در جه جاها و مواقعی باید مخفی کنیم”

دیدگاهتان را بنویسید