مراقب حرف هایی که می زنیم و می نویسیم باشیم

مراقب حرفایی که می زنیم و می نویسیم باشیم، کلمه‌ها گلوله‌های ناپیدایی هستند که از جسم آدم رد می شوند و می نشینند داخل روح و فکر مخاطبین  و از درون آنها را  می خورند.

۵ دیدگاه در “مراقب حرف هایی که می زنیم و می نویسیم باشیم”

  1. بازتاب: pic5678
  2. بازتاب: ناشناس
  3. بازتاب: slot999
  4. بازتاب: Cenforce 100mg
  5. بازتاب: Vanessa Getty wiki

دیدگاهتان را بنویسید