وجه تسمیه نیاوران،از محله هاى اعیان نشین تهران

نیاوران از محله هاى اعیان نشین تهران است ! وجه تسمیه نیاوران بر این اساس بوده که این منطقه درگذشته پر از نیزارهایی بوده که مردم از نی‌های آن استفاده میکردند، لذا به محله نی آوران معروف شد.

دیدگاهتان را بنویسید