یک دیدگاه در “ﺩﺭﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ!”

دیدگاهتان را بنویسید