سیدابراهیم رئیسی،رئیس جمهور منتخب شد

رحمانی فضلی وزیر کشور با اعلام اینکه میزان مشارکت از کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات که ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر بودند، ۴۸.۸ درصد است، گفت: جناب آقای رئیسی با ۱۷.۹۲۶.۳۴۵ رای از مجموع کل آرا ماخوذه که ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر می باشد، برنده انتخابات ریاست جمهوری شد.

آراء نفرات بعدی به ترتیب زیر می باشد:

محسن رضایی: ۳.۴۱۲.۷۱۲ رای.
همتی: ۲.۴۲۷.۲۰۱ رای.
قاضی زاده هاشمی: ۹۹۹۷۱۸ رای.
آرا باطله: ۳.۷۲۶.۸۷۰ رای.