وظیفه غدد پاراتیروئید به زبان ساده

غدد پاراتیروئید وظیفهٔ تنظیم کلسیم در بدن را دارند که یعنی هورمونی بنام پاراتورمون که باعث ترشح هورمون پاراتیروئید میشه ؛ افزایش ترشح این هورمون باعث افزایش کلسیم خون و کاهش ترشح اون باعث کاهش کلسیم خون میشه که این کار خداوند هست که این چهار تا بخش کوچک چقدر کار انجام می دهند کلسیم در بدن ما کارش در عملکرد اعصاب و عضلات ما موثره ، پوکی استخوان رو رفع میکنه و مقدار کلسیم در بدن که ۸.۵ هست رو در بدن ما ثابت نگه می دارد.