از مروارید سیاه دریای خزر (خاویار) چه می دانید؟

تاریخچه خاویار ایران
هنگامی که از بهترین محصولات صادراتی ایران حرف می زنیم چند چیز بیشتر از سایر موارد در ذهنمان برجسته می شود، نفت، فرش، پسته، زعفران و خاویار. ماهیان خاویاری یا استورژون از دوران ژوراسیک بازمانده اند و ۹۳% از آن ها در دریای خزر زندگی می کنند. تاریخچه خاویار ایران اما پیشینه دور و درازی دارد و به گفتته محققان به دوران مادها می رسد.

ادامه خواندن از مروارید سیاه دریای خزر (خاویار) چه می دانید؟